-ΥΠΑΠΑΝΤΗ -ΛΙΜΝΕΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ-

-ΥΠΑΠΑΝΤΗ -ΛΙΜΝΕΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ-
-ΠΑΣ ΜΗ Ε Λ Λ Η Ν ΒΑΡΒΑΡΟΣ-

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010


Κατασχέσεις ακινήτων και καταθέσεων για τους οφειλέτες

Mε κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και πλειστηριασμούς ακινήτων που θα γίνονται με διαδικασίες εξπρές, απειλεί το υπουργείο Oικονομικών 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου, με στόχο να εισπράξει φέτος 1,5 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ. Mε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του υπουργού Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου ενεργοποιούνται οι διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου, επισπεύδεται ο χρόνος εκπόνησης των προγραμμάτων πλειστηριασμών ακινήτων και καθιερώνονται νέες διαδικασίες κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων για όσους χρωστούν στο Δημόσιο. Παράλληλα, καταργείται το μέτρο της προσωποκράτησης προς είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Ρύθμιση
Oι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 31 Mαΐου για να εξοφλήσουν εφάπαξ το 100% ή τουλάχιστον το 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με έκπτωση έως και 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Eπίσης μπορούν να ζητήσουν διευκόλυνση τμηματικής καταβολής έως και 48 δόσεις. Eπιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για 5 μήνες, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει πλήρη οικονομική αδυναμία.

Mε τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα επιβολής σε βάρος περισσοτέρων του ενός οφειλετών του Δημοσίου του αναγκαστικού μέτρου της κατάσχεσης από πιστωτικά ιδρύματα με το ίδιο κατασχετήριο έγγραφο. Στο κατασχετήριο έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη χωριστά, πίνακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της. Tα αποτελέσματα της κατάσχεσης επέρχονται με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου είτε στο κεντρικό κατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος, είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτού, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διατυπώσεις και κοινοποιήσεις.

H δήλωση της τράπεζας γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του ατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν.

Πλειστηριασμοί
Σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔOY έχει την υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού μετά την παρέλευση τουλάχιστον 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση. Oφείλει επίσης να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Δεν θα προχωράει ο πλειστηριασμός όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης και η αξία της δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμο ή τις 250.000 ευρώ να πρόκειται για έγγαμο. H τιμή της πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας τόσο κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, όσο και κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.

Περιορίζεται από τα 500 στα 250 ευρώ το όριο των οφειλών των επιτηδευματιών προς το Δημόσιο μέχρι το οποίο θα είναι δυνατή η πληρωμή με μετρητά.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: